DLOGGER-18

  3500 

  Bộ truyền dữ liệu Dlogger-18 được vinh danh đề xuất trong hội thảo quan trắc môi trường tại Hà Nội và Hồ Chí Minh vào tháng 11/2020.

  Datalogger được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT yêu cầu.

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng:
  ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  ISO 45001:2018

  Giá bán: Liên hệ trực tiếp

  Mã hàng: 380