HƯỚNG DẪN TRUYỀN DỮ LIỆU QUAN TRẮC VỀ SỞ TNMT

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Bản xem trước   |   Tải về

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRUYỀN DỮ LIỆU QUAN TRẮC

Đối với hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động quy định tại Mục 3, Điều 26, Chương VI, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kết nổi để truyền dữ liệu quan trắc trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước khi kết nối để truyền dữ liệu quan trắc về Sở TNMT, đơn vị vận hành hệ thống cần hoàn thiện các việc này:

1) Hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc:

Yêu cầu phải chạy thử toàn bộ hệ thống quan trắc để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định;

2) Kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá RA hệ thống:

Mời đơn vị có chức năng thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn tất cả thiết bị quan trắc.

Sau đó sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích đối chứng tại hiện trường với từng thông số quan trắc (gồm 06 mẫu)

Kiểm tra và ghi nhận hiện trạng của hệ thống quan trắc để làm báo cáo đánh giá RA hệ thống

3) Xác nhận hồ sơ hoàn thiện hệ thống:

Đơn vị vận hành cần gửi hồ sơ (tại Mục 3, Điều 35 và 38, Chương VII, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT) về Sở TNMT kiểm tra và xác nhận;

Chi cục BVMT và Trung tâm quan trắc sẽ kiểm tra thực tế tại hiện trường đối chiếu với hồ sơ đã gửi về Sở TNMT;

4) Gửi công văn đề nghị kết nối dữ liệu:

Sau khi hồ sơ gửi về Sở TNMT đã được xác nhận nghiệm thu. Đơn vị vận hành cần chuẩn công văn đề nghị kết nối dữ liệu quan trắc về phần mềm quản lý dữ liệu (Envisoft) tại Sở TNMT;

HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬN, TRUYỀN DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

        Hiện nay chúng tôi đã cung cấp hơn 500 bộ thiết bị nhận, truyền dữ liệu (Datalogger) về các Sở TNMT đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

        Truyền dữ liệu theo phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP tới địa chỉ máy chủ bằng tài khoản và địa chỉ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; đường truyền internet tối thiểu ở mức 30Mb/s.

        Thông tin từ các camera được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng phương thức truyền RTSP. Dữ liệu camera phải được lưu trữ tối thiểu trong thời gian 03 tháng.

        Hệ thống Data Logger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của Data Logger phải cung cấp cho Sở TNMT để kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của thiết bị Datalogger Môi Trường.

        Data Logger phải tương thích và tiếp nhận được tín hiệu điều khiển tủ lấy mẫu tự động từ phần mềm Envisoft do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam đầu tư tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường.

Cần tư vấn chi tiết thêm vui lòng liên hệ:

Hỗ trợ kỹ thuật: 090 53 50 933

Email: kinhdoanh@datalogger-btnmt.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *