QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI TRONG THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

        Theo Điều 33, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT yêu cầu chung về hệ thống quan trắc nước thải môi trường tự động được lắp đặt để quan trắc các thông số trong nước thải theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, cụ thể là Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

Thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm:

1. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục có hai phương pháp:

Trực tiếp: thiết bị quan trắc nước thải sẽ được gắn, nhúng trực tiếp xuống bể nước thải sau hệ thống xử lý, cụ thể là kênh hở xả thải

Gián tiếp: thiết bị quan trắc nước thải sẽ được gắn, nhúng trực tiếp vào bồn chứa mẫu đặt bên trong nhà trạm quan trắc, mẫu được hút vào bằng bơm hút mẫu đặt gần kênh hở xả thải càng gần càng tốt.

2. Thiết bị truyền nhận dữ liệu (Datalogger)

3. Dung dịch chuẩn

4. Máy lấy mẫu tự động

5. Hệ thống camera giám sát

6. Cơ sở hạ tầng, thiết bị phụ trợ

YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

        Theo Điều 34 và Điều 35, Chương VII, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT  yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo quan trắc nước thải tự động liên tục có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo.

        Thiết bị quan trắc nước thải phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

        Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 01 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 3, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

        Trường hợp thiết bị quan trắc nước thải tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên thì phải thực hiện như sau:

Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc đối với các thông số thuộc nhóm bắt buộc tối thiểu 01 lần/ngày cho tới khi thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục hoạt động trở lại.

Sau khi đo đạc thì kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở TNMT.

 

DATA LOGGER THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC  MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

        Theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, thiết bị Datalogger được xem là thiết bị kết nối giữa thiết bị các thiết bị quan trắc môi trường với cơ quan quản lý từ xa, bằng cách tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu từ thiết bị quan trắc nước thải và sau đó sẽ truyền đồng thời tất cả dữ liệu về cơ sở tiếp nhận dữ liệu của Sở TNMT tỉnh.

        Hệ thống Data Logger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của Data Logger phải cung cấp cho Sở TNMT để kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của thiết bị Datalogger Môi Trường.

        Data Logger phải tương thích và tiếp nhận được tín hiệu điều khiển tủ lấy mẫu tự động từ phần mềm Envisoft do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đầu tư tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam.

        Datalogger Môi Trường cung cấp giải pháp truyền dữ liệu hiệu quả nhất đến Quý khách hàng thông qua thiết bị Dlogger-18, được sản xuất tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

        Thiết bị Dlogger-18 là thiết bị truyền nhận dữ liệu được tin cậy hiện nay, Data Logger Môi Trường đã cung cấp hơn 500 bộ cho các Sở TNMT tại Việt Nam. Giao diện thân thiện với người sử dụng, thể hiện đầy đủ các thông tin như: thông số đo, giá trị đo, đơn vị đo, trạng thái thiết bị, địa chỉ IP trạm, trạng thái kết nối Internet,….

        Phương thức truyền dữ liệu FTP đến máy chủ đáp ứng hoàn toàn theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về thiết bị truyền nhận dữ liệu.

       Dlogger-18 cho phép kết nối và điều khiển hầu hết các kiểu máy lấy mẫu tự động trên thị trường hiện nay như là D-Sampler (Deahan Group) , AS950 (Hach) , Maxx, WaterSam, CSF48,….Với đội ngũ R&D hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Data Logger Môi Trường cung cấp dịch vụ trải nghiệm tốt nhất hiện nay trên thị trường.

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐỐI RA TEST HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

 

        Việc kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc môi trường nước thải phải được thực hiện trước khi hệ thống quan trắc vận hành chính thức và định kỳ 1 năm/lần, được thực hiện bởi đơn vị thứ ba để đảm bảo tính độc lập, khách quan.

Các đơn vị uy tín: Trung tâm quan trắc tỉnh, CAST, CAE, Q3,…

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Bản xem trước   |   Tải về


Vui lòng liên hệ:

Zalo: 090 53 50 933

Email: kinhdoanh@datalogger-btnmt.com