QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI TRONG THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

        Theo Điều 36, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT yêu cầu chung về hệ thống quan trắc môi trường khí thải tự động được lắp đặt để quan trắc các thông số trong khí thải theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, cụ thể là Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

Thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc khí thải tự động gồm:

1. Thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục có hai phương pháp:

Trực tiếp: thiết bị quan trắc khí thải sẽ được gắn trực tiếp trên thân ống khói (Insitu) để đo các thông số và không sử dụng ống dẫn mẫu;

Gián tiếp: thiết bị quan trắc khí thải sẽ được đặt bên trong nhà trạm gần vị trí ống khói, thông qua việc trích hút mẫu khí thải nhờ đầu hút mẫu và dẫn bằng ống dẫn mẫu có gia nhiệt;

2. Thiết bị truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường (Datalogger)

3. Bình khí chuẩn

4. Hệ thống camera giám sát

5. Cơ sở hạ tầng và thiết bị phụ trợ

YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

        Theo Điều 37, Chương VII, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT  yêu cầu đơn vị đo của các thông số như: NO, NO2, CO, SO2, H2S, NH3, Hơi Hg, Bụi (PM) là mg/m3 hoặc ppm trong Bảng 5 – Đặc tính kỹ thuật thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục.

        Về yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo quan trắc khí thải tự động liên tục có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo.

        Thiết bị quan trắc phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

        Trường hợp thiết bị quan trắc khí thải tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên thì phải thực hiện như sau:

Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc đối với các thông số thuộc nhóm bắt buộc tối thiểu 01 lần/02 ngày cho tới khi thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục hoạt động trở lại.

Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/07 ngày đối với thông số bụi (PM) cho tới khi thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục hoạt động trở lại.

Sau khi đo đạc thì kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở TNMT.

DATA LOGGER THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

        Theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, thiết bị Data Logger được xem là thiết bị kết nối giữa thiết bị các thiết bị quan trắc môi trường với cơ quan quản lý từ xa, bằng cách tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu từ thiết bị quan trắc khí thải và sau đó sẽ truyền đồng thời tất cả dữ liệu về cơ sở tiếp nhận dữ liệu của Sở TNMT tỉnh.

        Hệ thống Data Logger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của Data Logger phải cung cấp cho Sở TNMT để kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của thiết bị Datalogger Môi Trường.

        Datalogger Môi Trường cung cấp giải pháp truyền dữ liệu hiệu quả nhất đến Quý khách hàng thông qua thiết bị Dlogger-18, được sản xuất tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

        Thiết bị Dlogger-18 là thiết bị truyền nhận dữ liệu được tin cậy hiện nay, Data Logger Môi Trường đã cung cấp hơn 500 bộ cho các Sở TNMT tại Việt Nam. Giao diện thân thiện với người sử dụng, thể hiện đầy đủ các thông tin như: thông số đo, giá trị đo, đơn vị đo, trạng thái thiết bị, địa chỉ IP trạm, trạng thái kết nối Internet,….

        Phương thức truyền dữ liệu FTP đến máy chủ đáp ứng hoàn toàn theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về thiết bị truyền nhận dữ liệu.

       Dlogger-18 cho phép kết nối và điều khiển hầu hết các loại van từ vệ sinh đầu hút mẫu khí thải, thiết bị quan trắc trực tiếp trên thân ống khói. Khả năng phản hồi nhanh, cho phép điều khiển từ xa và định kỳ tự động bằng phần mềm App Mobile.

DỊCH VỤ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

 

        Với kinh nghiệm gần 10 năm trong dịch vụ quan trắc môi trường, Chúng tôi muốn mang đến Quý khách hàng trải nghiệm qua dịch vụ vận hành hệ thống quan trắc khí thải và quan trắc nước thải theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

        Ngoài ra, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống quan trắc khí thải và nước thải theo quy chuẩn của hãng sản xuất.

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Cung cấp dịch vụ 05 năm liên tục bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng quý cho 05 hệ thống quan trắc khí thải ABB tại Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh.

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Tư vấn cải tạo hệ thống quan trắc nước thải tự động theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Xử lý sự cố và thay thế thiết bị quan trắc nước thải tự động trong vòng 12 tiếng khi nhận được thông tin theo quy định tại Điều 37, Chương VII, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

Vận hành, bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống quan trắc nước thải, quan trắc khí thải tự động liên tục

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TỈNH KHÁC

Cung cấp phụ kiện vật tư tiêu hao cho hệ thống quan trắc tự động

Tư vấn về hệ thống quan trắc môi trường tự động theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

Xử lý sự cố từ xa cho thiết bị quan trắc môi trường

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Bản xem trước   |   Tải về


Vui lòng liên hệ:

Zalo: 090 53 50 933

Email: kinhdoanh@datalogger-btnmt.com