DATA LOGGER DÀNH CHO HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM ĐÁP ỨNG THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 17/2021/TT-BTNMT

        Theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, thiết bị Datalogger được xem là thiết bị kết nối giữa thiết bị các thiết bị quan trắc môi trường với cơ quan quản lý từ xa, bằng cách tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu từ thiết bị quan trắc nước ngầm và sau đó sẽ truyền đồng thời tất cả dữ liệu về cơ sở tiếp nhận dữ liệu của Sở TNMT tỉnh và Cục quản lý tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường).

        Hệ thống Data Logger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của Data Logger phải cung cấp cho Sở TNMT để kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của thiết bị Datalogger Môi Trường.

THÔNG TƯ 17/2021/TT-BTNMT

Bản xem trước   |   Tải về


Vui lòng liên hệ:

Zalo: 090 53 50 933

Email: kinhdoanh@datalogger-btnmt.com